sábado, 2 de junho de 2007

AberranteAberrante é a palabra. Eis unha curta de debuxos realizado sob o III Reich. Podería ser hoxe en Irán sen problema. E Irán vai ter o arma nuclear. Hitler revolvería se no seu cadaleuto de envexa polo poder que a República Islámica de Irán vai ter e el non tivo.