quarta-feira, 23 de julho de 2008

La historia de los judios. De Paul Johnson


LA HISTORIA DE LOS JUDIOS
PAUL JOHNSON
Lengua: CASTELLANO
ISBN:9788496581890
Colección: ZETA DIVULGACION

Atopámonos ante unha obra que podemos cualificar sen medo a esaxerar de realmente excepcional, como sen dúbida é excepcional o seu autor Paul Johnson. Este xornalista británico, reconvertido ao longo dunha extensa carreira en notable historiador e excelente divulgador da historia, acomete neste texto un proxecto audaz e polo tanto moi arriscado: sintetizar a orixe, o desenvolvemento e mesmo o "xenio" profundo do pobo de Israel até os nosos días. Arriscado polo reto intelectual en si e polo que significa non satanizar nin criminalizar a Israel no ambiente político europeo actual. Precisamente é esa a gran achega do autor: a súa ecuanimidade. Ecuanimidade que nace da súa absoluta independencia de xuízo, lonxe de todo tópico ou lugar común. Johnson enfrontouse á historia de Israel sen outras teimas que as da súa propia psicoloxía, resultando diso un texto realmente libre, que nos axuda poderosamente a situar e a entender o actual conflito árabe-israelí, a evitar os habituais xuízos de café barato que adoitan trufar as conversas europeas sobre este tema. O autor consegue un´meritorio equilibrio entre a erudición e a síntese e faino igualmente lonxe da pedantería e que da banalidade. é certo que se alguén coñece xa de antemán algúns dos temas ou personaxes que trata o autor, pode parecer algo superficial, o cal é frecuente, por non dicir inevitable nunha obra de carácter xeral o que xa non o é tanto, e este é o seu segundo gran mérito é a coherencia do discurso, a súa continuidade. En lugar da fragmentación típica dos textos universitarios, que non adoitan funcionar máis como unha suma resumida de conclusións de especialista, Jonson traza, de principio ao fin, desde a figura de Abraham até a de Golda Meir, desde os textos bíblicos até a filosofía de Maimónedes ou Spinoza unha narración informativa, moi claramente exposta e dunha enorme coherencia. Iso contribúe a facer deste libro un texto imprescindible se se quere comprender o presente israelí desde onde crava as súas verdadeiras raíces: a conciencia de pobo elixido, a que a chama invención do monoteísmo, o nacemento da responsabilidade individual ante Deus, as constantes infidelidades do pobo á súa Alianza e os continuos exilios e persecucións que, dun modo ou outro, isto lévalles. Pobo de Israel, en definitiva, que leva sobre as súas costas, en certa maneira, o peso da humanidade, as súas máis prezados dons (é impresionante a lista de personalidades e achegas dos xudeus ao patrimonio da humanidade) e as súas debilidades. Non cabe dúbida, en definitiva, que o libro merece unha lectura sosegada e atenta.