terça-feira, 27 de janeiro de 2009

Come on, baby! . De Leah Bonnin


Come on, baby!
Leah Bonnín
ISBN 978-84-92524-06-8
2008, 210 páxs.,
15 euros
Colección CIERZO nº 19

Entre Nova York e Barcelona, discorre, en efecto, a historia que aquí se conta, ou máis ben arrástrase, porque a protagonista xa aparece arrastrando unha historia que non soamente é a duns amores fracasados, senón a de algo que non sabe o que é, e que non concluirá por revelarse senón despois de moitas preguntas a si mesma, e aos seus pais, E, enseguida non só a estes e aos pais destes, senón aos papeis e ás incertezas e sospeitas de se mesma; e este é a viaxe da súa autoconocimiento, e a viaxe termina séculos atras, cando ela reconoca vir de "os outros" españois que neses séculos pagaron amargamente pola súa fidelidade a Israel e a súa diferenza cos demais que esa fidelidade configuraba. é dicir, conclúe por saber que é xudía , e logo un vello libro, do que non pode ler nin unha palabra, e é o único legado do marido dunha amiga, que nin sequera puido ou querido deixala unha neveira pedida inutilmente durante todo o seu matrimonio, é o que a descobre que vén, efectivamente, de moi lonxe e de onde nin sequera sospeita a súa asombrosa riqueza. E este libro é a casa verdadeira, "O libro do Esplendor" de Moshe de León, que é un español e, sen sabelo Adela, esperábaa.
Do prólogo de José Jiménez Lozano
Máis información en www.certeza.com/cierzo.htm