quarta-feira, 1 de abril de 2009

O Relato Hebraico. De Xosé Chao Rego


O relato hebraico : A Biblia contada dende a lareira
Xosé Chao Rego
Edita TresCtres
Ano 2001
Idioma Galego
434 páxinas

Despois de 50 anos coa Biblia como instrumento de traballo, o teólogo galego Xosé Chao ofrécenos un achegamento actual á que é a obra literaria máis difundida de toda a historia, escrita ao longo de máis de mil anos, polo que resulta precisa unha aproximación desde a realidade presente para entendermos mellor ese texto de non doada lectura.
Para máis información: Descargar