segunda-feira, 26 de março de 2007

¿CUAL ES EL FUTURO DE ISRAEL? De Shlomo Ben Ami

Como saír da guerra palestino-israelí? Que é necesario facer para que un recoñecemento e unha aceptación recíprocos abran de novo unha vía cara á paz? Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel e un dos principais actores das negociacións cos palestinos, achega neste documento excepcional unha reflexión indispensable para comprender as razóns do fracaso do proceso de paz, á vez que aclara de xeito novidosa o lugar en que se topan as relacións entre israelís e palestinos e expón as razóns polas que o conflito achase en via morta. Estamos ante unha obra de lectura urxente na que Shlomo Ben -Ami define claramente os principios dunha solución, que non pode ser máis que política, e propón unha apaixonante análise sobre a situación interna de Israel e a necesaria refundación política dun Estado que debe ser ao mesmo tempo un Estado xudeu e un Estado de cidadáns. Cal é o futuro de Israel? ten por obxecto proporcionar as claves para entender o presente momento do conflito palestino-israelí na súa dramática actualidade e mostar que aínda existe un raio de esperanza para redescubrir o camiño da paz.
Edita: Ediciones B