quinta-feira, 7 de agosto de 2008

EL JUDÍO DE NUEVA YORK. De Ben KatchorCartoné B/N.

112 páxinas.

21 euros.


Español

ISBN: 978-84-96815-61-2

En 1825, Mordecai Noah, politico e dramaturgo de Nova York poseído por unha visión utópica, convocou a todas as tribus perdidas de Israel a unha illa perto de Buffalo coa esperanza de establecer un estado xudeu. O seu errado plan, unha mera nota ao pe na historia xudeu-americana, é o punto de partida da brillante epopeia imaxinada por Ben Katchor que se desenvolve nas rúas de Nova York uns anos máis tarde. Un carniceiro kosher caído en desgraza, un importador de artigos relixiosos e calcetería fiminina, un peregrino que vende pó de Terra Santa, un cabalista dos últimos días e un home que planea carbonatar o lago Erie son algúns dos personaxes que se moven no universo de Ben Katchor. As súas vidas se cruzan nunha loita común por asentarse no Novo Mundo no momento en que estoura nun frenesí financieiro que o mesmo pode conducirlles á bancarrota que a un futuro mellor.

"EL JUDÍO DE NUEVA YORK confirma a reputación de Ben Katchor como o artista máis poético e polifacético que teña debuxado unha tira de cómic". The New York Times
"Historia, fantasía e misticismo xudeu se transforman na atmósfera social deste cómic, contado co irónico sentido do humor, o flemático equilibrio e a verosimilitude poética de Ben Katchor". Publishers Weekly