quinta-feira, 18 de março de 2010

O Santuario do Libro en Jerusalem

O Museo de Israel é a maior institución cultural do Estado de Israel e está considerado como un dos museos de arte e arqueoloxía líderes do mundo, inclúe a máis extensa posesión no mundo de obxectos arqueolóxicos Bíblicos e de Terra Santa. Entre as pertenzas máis importantes das coleccións do Museo están os Rolos do Mar Morto, os manuscritos Bíblicos máis antigos do mundo. Aloxados no Santuario do Libro, os rolos datan desde o século 2do. AEC até o século 1ro. EC e inclúen libros da Biblia Hebrea así como tamén textos adicionais non canónicos.