domingo, 9 de dezembro de 2007

El Kibutz de Leonardo RosenbergEl Kibutz. Historia, realidad y cambio
Leonardo Rosenberg
Un dos poucos libros editados en español sobre o kibutz. A palabra kibutz, que en hebreo significa «grupo», designa con este nome a un tipo de pobo/aldea colectiva rural, que se veu desenvolvendo en Israel desde o comezo do século xx. O sistema colectivo de organización do kibutz, é o resultado da aplicación práctica e combinada dun afán sionista por impulsar o renacemento dunha nova sociedade xudía en chan histórico, e o desexo simultáneo de construír un marco social sustentado nos principios socialistas de igualdade e axuda mutua. O colectivismo no kibutz alcanza a súa máis alta definición nas esferas determinantes da propiedade, a produción, o consumo e a educación. O kibutz anulou a propiedade privada dos medios de produción. Alí todos traballan para todos sen recibir un salario, en tanto que a institución vela polas necesidades dos seus membros desde que nacen ate que morren. O contido social da xustiza no kibutz réxese pola fórmula que dita: «De cada cal segundo a súa capacidade, a cada cal segundo as súas necesidades.» Este libro é en esencia un estudo interdisciplinario e de campo sobre a vida nun kibutz, dentro do cal púxose especial énfase na situación da persoa na súa vida cotián, pero axustando á vez o eixo da actuación humana ao concepto xeral da estrutura; é dicir: por unha banda, o que é e como é o kibutz, e polo outro, que pensa e que sente a xente que alí vive. Para iso, o autor recorre ao emprego dilatado de diversas ferramentas de investigación tales como: a observación participativa e non participante, a nota de campo, a entrevista formal e informal, e o cuestionario como medida sociométrica de fiabilidade e validación. Lsonardo Rosenberg (México D. F., 1957) é licenciado en Xornalismo e Comunicación Colectiva pola Universidade Nacional Autónoma de México -na que foi profesor titular de varias disciplinas de Sociología- e doutor «cum lauden en Psicoloxía pola Universidade Autónoma de Barcelona. Publicista e colaborador asiduo dos medios de comunicación mexicanos, está en posesión de varios premios académicos e literarios. Autor de «El Grado Cero da Linguaxe. O Mito: un conflito entre o dado e o posible-inalcanzable», «Sentenzas e Desidenciasw, «Nalgún lugar de ti...» e outros ensaios. É membro da «International Communal Studies Association» con sede en Yad Tabenkin, Ramat-Efal, Israel.
Se tes interese no libro o xeito máis doado de conseguilo e: Librería Hebraica