quinta-feira, 17 de maio de 2007

EMBASSY E A INTELIXENCIA DE MAMBRÚ de Patricia Martínez de Vicente


Novela histórica escrita cunha perspectiva antropolóxica social, na que Patricia Martínez de Vicente relata as auténticas experiencias humanitarias dos seus pais en España en unión á MI15 e MI16 durante a II Guerra Mundial. Baséase nos testemuños maternos, os seus recordos infantís e o diario do seu pai escrito en 1942, ademais das súas memorias publicadas por Doubleday en N.E en 1961. Unha información contrastada con documentos dos arquivos británicos e o Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, citada na bibliografía.

Cos seus pais como protagonistas, a autora saca ao resto dos carácteres da vida real como participantes dos salvamentos clandestinos de refuxiados e indocumentados xudeus que fuxen a través de España nos anos 40 escapados do III Reich. Unha maioría que era trasladada ao campo de concentración en Miranda de Ebro e outras prisións fronteirizas. Rescatados en nome da Embaixada Británica en Madrid e en combinación con Cruz Vermella Española, o doutor galego Eduardo Martínez Alonso, xunto aos diplomáticos británicos, no seu dobre rol coa MI15 e MI16, encargaranse de evacualos por Portugal ou Xibraltar. Durante estas visitas regulares a Miranda de Ebro, o doutor e os seus amigos diplomáticos inventan estratéxicas para salvar milleiros de vidas con falsos certificados médicos e outras estratexias.

Tras un difícil periplo pola xeografía española, para a saída ás fronteiras, o doutor os agocha na súa propia casa, en Madrid, ou na familiar de Vigo e Redondela. Igual que fai Margarita Taylor na súa, sobre as dependencias do salón de té Embassy no Pº da Castellaba 12 de Madrid, xunto aos cooperantes que colaboran por todo o país. Unha vez en Galiza e en asociación con tres mariñeiros de Redondela, logran pasalos clandestinamente a Portugal, ou depositalos nos buques británicos fondeados na Ria de Vigo. Labores que se dirixían a partir das oficinas centrais de Whitehall en Londres e levaban a cabo xunto aos diplomáticos ingleses no seu dobre función co Servizo Segredo Británico a partir da embaixada en Madrid.

"Embassy e a Intelixencia de Mambrú" relata a historia humana e os entramados, clandestinos dalgunhas redes de evacuación aliada ao seu paso pola Península Ibérica, desde as fronteiras pirenaicas ate Xibraltar, ou Portugal. Debido aos impedimentos para lograr os visados de paso por España, e os salvocondutos para viaxar polo país, cun goberno altamente influenciado pola política do III Reich, os aliados tiveron que levar adiante estes rescates, burlando á propia Gestapo en Europa e España.
Como escribe en 1946 o entón embaixador, Sir Samuel Hoare, entre 1940-44 chegáronse a salvar ilegalmente máis de 30.000 xudeus do nazismo con estes e outros procedementos similares. Ate a publicación de Embassy e a Intelixencia de Mambrú no 2003, apenas se sabía destas colaboracións. O salón de té Embassy, un dos centros sociais mais elegantes de Madrid, era ao mesmo tempo o lugar de acubillo e reunión dos rescatadores na capital. Alleos á embaixada alemana que tiñan enfronte, e aos axentes da Gestapo que merodeaban polo salón.

Cun importante protexo testemuñal, bibliográfico e documental sostido por unha seria investigación de anos nos arquivos españois e ingleses, para confirmar os testemuños familiares e os seus escasos coñecementos persoais, a autora presenta na súa primeira novela publicada en España, tamén por primeira vez, un capítulo da historia contemporánea practicamente descoñecida. E cun final auténtico e feliz.

Versión 2006

A partir do Freedom of Information Act do 1 de xaneiro do 2005 e ao quedar desclasificados nos National Arquives británicos moitos documentos do Servizo Segredo relacionados coa II Guerra Mundial, Patricia Martínez de Vicente logrou atopar os 3 arquivos con máis de 200 páxinas de información que se refiren ao caso concreto do seu pai, o doutor galego Eduardo Martínez Alonso e a súa colaboración humanitaria e informativa entre España e Inglaterra como colaborador da MI15 durante a II Guerra Mundial.

Apoiada nos devanditos documentos e mantendo o texto orixinal, baseado nos testemuños familiares, como preséntase na edición do 2003, na nova versión do 2006 de Embassy e a Intelixencia de Mambrú, a autora engade un breve epílogo explicatorio, incluíndo as copias dos documentos dos arquivos británicos que avalan as experiencias descritas na versión anterior.

Como información complementaria, engadiu que no momento actual prepara unha segunda novela, igualmente referida aos salvamentos en España durante a II Guerra Mundial (sen título aínda) onde abarca outras rutas de evacuación, a partir dos Pirineos ate Portugal e Xibraltar. A finalidade principal é unir a través de personaxes reais e ficticios as operacións de salvamento realizadas en Madrid e Barcelona. Os eixes centrais en España do Servizo Segredo Británico, MI15, MI16 e MI19, que operaban a partir da Embaixada en Madrid e o Consulado de Catalunya en Barcelona, igualmente documentada en feitos reais