quarta-feira, 21 de fevereiro de 2007

EL ANTICRISTO de Joseph Roth

EL ANTICRISTO
De Joseph Roth
Un alegato moral contra a barbarie. Concebido, nun principio, para defender a causa dos xudeus contra o racismo, El Anticristo (1934) é, ante todo, un alegato moral escrito desde a desesperación de quen, ante a ignominia e a barbarie do réxime nazi, pretende abogar pola causa do humanismo. Roth fai desfilar o que él chamaba caracterizacións do anticristo: a técnica, o nacionalismo, o patriotismo, o comunismo e, curiosamente, o cinematógrafo, ao que vía como un truco de maxia negra no que a vida real era sustituida por un limbo hipnótico e ilusorio. Escrito desde o borde do abismo, El Anticristo foi, para Roth, a única forma de tapar as vías de auga polas que tanto na súa vida como o mundo que a circundaba se encamiñaban cara o desastre.
EDITA. Ediciones Península